fbpx

Behandling

För dig som kämpar med ett alkoholberoende eller är anhörig erbjuder vi individuell behandling. Vi hjälper också arbetsgivare i behov av skräddarsydda rehabiliteringsinsatser. Vi samarbetar med ett nätverk av behandlingshem och terapeuter, både i Sverige och utomlands.

Rådgivning inför rehabilitering

Drick Smartare erbjuder rådgivning inför och under en rehabiliteringsprocess. Vi tar inte emot provision och kan rekommendera kostnadseffektiva insatser utanför de etablerade behandlingsorganisationerna.

Vi fungerar som en oberoende rådgivare  och tillsammans hittar vi de insatser som passar din medarbetare och din organisation bäst.

Chefsstödet sker digitalt.

”Anna har funnits där för hela vår familj och guidat oss genom behandlingsprocessen. Utan henne hennes stöd hade vi inte vetat vad vi skulle göra”

Behandling av alkohol- och drogberoende

Behöver din organisation hjälp att planera och följa upp lämpliga rehabinsatser så hjälper vi gärna till. Vi har egna erfarna KBT-terapeuter och ett stort internationellt nätverk inom arbetsmiljö, företagshälsovård och rehabilitering som vi samarbetar med. Varje medarbetare är unik och rehabiliteringen behöver därför anpassas till individens unika behov.

Anhörigstöd

Att vara anhörig till någon med alkohol- och drogproblem skapar mycket stress och oro som kan spilla över på arbetsplatsen.

Drick Smartare erbjuder effektivt stöd till anhöriga. Vi använder oss av CRAFT-metoden som har två målsättningar: att öka livskvalitén för den som är anhörig och motivera den närstående till behandling.

70 procent av de som genomgår ett CRAFT-program lyckas motivera sin närstående till behandling och mår också bättre psykiskt efter avslutad behandling.

Anhörigstödet kan ske både på plats i Stockholm och via Zoom.

Vill du veta mer om vårt behandlingsutbud?

Kontakta oss så berättar vi om hur vi kan möta just ditt behov.