fbpx

Snabbkurs i riskbruk, missbruk och beroende

Jag ställde en fråga på Linkedin häromveckan om vad mina kontakter ville att jag skulle skriva om på min blogg och mina FAQ. Och det kom flera bra frågor. Några hamnar i frågespalten, men eftersom flera frågade om begreppen riskbruk, missbruk och beroende och hur dessa tillstånd kan behandlas så jag tänkte börja med dem.

Först och främst så behövs det sägas att vi använder en ohemul mängd krångliga och otydliga ord inom alkohol- och drogområdet. Det finns många skäl till det. En av huvudorsakerna är att beroendefrågan sträcker sig över så många yrkesområden som har olika språkbruk men också att det är ett ideologiskt laddat området som många har starka åsikter om.

Sjukvården har sina begrepp och diagnoser, den privata behandlingsvärlden delvis andra och sen finns ju vi vanliga människor som använder helt andra ord och uttryck. Min grundinställning till frågan är att det viktigaste inte är att uttrycka sig korrekt utan på ett sätt som gör att folk förstår vad man menar.

Men låt oss alltså börja med riskbruk, missbruk och beroende. Den här kedjan av ord använde jag mycket när jag föreläste på arbetsplatser i slutet i nittiotalet. Riskbruk och beroende är fortfarande ord som hänger med, medan missbruk är ett ord som jag tror är på väg att försvinna. Här kommer snabbkursen.

Riskbruk av alkohol

Riskbruk är inte en diagnos utan istället ett mått på hur mycket en person dricker. Gränsen för ett riskbruk anses idag ligga vid 10 standardglas (se förklaringen i min FAQ) per vecka för både män och kvinnor och aldrig mer än 4 standardglas de tillfällen man väljer att dricka.

Dricker du mer än så har du alltså en riskkonsumtion. Du dricker då på en nivå där du riskerar att utveckla olika typer av alkoholproblem, men har troligen ännu inte gjort det.

Eftersom riskbruksgränsen formuleras inom sjukvården så tänker vi främst på olika typer av hälsoproblem, men här ryms också skador och olyckor. De flesta människor som har ett riskbruk är troligen inte ens medvetna om det och därför inte särskilt motiverade till att göra en förändring.

Effektiva metoder för att minska risken för personer med riskbruk är utbildningar som förmedlar kunskap om riktlinjerna för lågriskbruk, genetiska riskfaktorer och hur vi kan dricka mer hållbart.

En annan effektiv metod är motiverande samtal där 5–10 sessioner brukar göra susen. Eftersom riskbruk kan jämföras med att en person har gått upp 5–10 kg så behövs oftast inte några stora och kostsamma insatser för att kommer ner under lågriskgränsen igen.

Missbruk av alkohol

Missbruk är snäppet allvarligare och var tidigare en medicinsk term och diagnoskod i den psykiatriska diagnosmanualen DSM-IV.

Med missbruk menas att en person använder alkohol på ett sätt att det redan uppstått vissa skador och problem. De kan vara medicinska, men ofta handlar det om problem i relationer, på arbetet och att vi börjar prioritera alkoholen framför andra viktiga saker i livet. Missbruk mäts inte i mängden vi dricker – utan problemen och konsekvenserna som uppstår.

Missbruk beivras i tunnelbanan

Om vi tittar på vad ordet faktiskt betyder så handlar det om att använda något på fel sätt.

I Stockholms tunnelbana står det en liten skylt i varje vagn ovanför nödbromsen med ”missbruk beivras”. Detta betyder att om jag drar i nödbromsen när det inte är en nödsituation så får jag betala dryga böter för det. För jag använder nödbromsen på fel sätt.

Skadligt bruk vanligare uttryck

Missbruk är ett ord som är på väg att försvinna inom beroendevården. Istället använder vi ofta ordet ”skadligt bruk” som kommer från det andra diagnossystemet ICD-10 som myntats av Världshälsoorganisationen (WHO).

Om jag har utvecklat ett missbruk är jag troligen medveten om att jag dricker för mycket. Kanske bär jag också på en gnagande oro kring att jag bör minska på mitt drickande.

Forskning visar att de allra flesta som någon gång i livet missbrukar alkohol kommer att återgå till lågriskdrickande – och därför inte behöver utveckla beroende. Om vi använder liknelsen med övervikt igen så kanske det här motsvarar en viktökning på 20 kilo, och att jag skriver in mig på Viktväktarna eller tar hjälp av en viktminskningsapp.

Effektiva behandlingsmetoder för missbruk är motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi, CRA och i viss mån också 12 stegsprogrammet.

Alkoholberoende

Beroende är nog ett ord som alla har en relation till. Inom sjukvården var (och kanske fortfarande är) det det vanligaste ordet för att beskriva slutstationen för alkoholproblemet. Begreppet fanns också inom båda diagnossystemen, även om den uppdaterade DSM-V numera svänger sig med det inte helt lättsmälta ordet ”alkoholbrukssyndrom”.

En person som har utvecklat ett beroende har passerat en slags ”point of no return” och har delvis eller helt tappat kontrollen över sitt drickande. Förutom de problem som kan sorteras in under missbruk upplever personen nu alldeles säkert olika typer av fysiska problem och kanske också abstinensproblem.

Problemet är att det smyger sig på

Det knepiga med beroende (eller alkoholism, som jag gillar att använda) är att det smyger sig på. Du vaknar inte en morgon och har plötsligt utvecklat ett beroende, lika lite som du vaknar en morgon och upptäcker att ”herrejävlar, jag har gått upp 40 kg över natten”.

Den här processen sker smygande och när det gäller alkohol oftast över flera år.

Därför är det inte säkert att jag själv märker av skillnaden när mitt drickande blir ett missbruk som sedan övergår i ett beroende. Det sker i en gråzon där jag själv kanske känner att mina baksmällor blivit mer jobbiga (fast det egentligen är abstinenssymptom jag upplever) och att alkoholen nu har gått från att vara ett fritidsintresse till att bli mitt huvudintresse.

Den här gråzonen är så knepig att även vi som jobbar i beroendevården kan ha svårt att pricka in exakt var en person befinner sig.

Om jag har utvecklat ett beroende har jag antagligen också utvecklat starka försvarmekanismer som gör det svårt för mig att förstå var jag befinner mig och vad jag behöver göra.

Tre tecken på allvarligt alkoholberoende

Jag tycker att de tre bästa tecknen för att se om en person har utvecklat ett allvarligt alkoholberoende är om de 1) int kan kontrollera sitt drickande, 2) upplever ett kraftigt sug efter alkohol och 3) får abstinensproblem när de slutar.

Precis som med alla andra sjukdomar kan jag naturligtvis upptäcka att jag har utvecklat ett beroende tidigt, eller så sent att det nästan inte går att göra något.

Om vi fortsätter att jämföra med övervikt så är personer med alkoholberoende sådana som har utvecklat svår fetma, där de som söker hjälp tidigt har en mycket bättre prognos än de som förnekar och vägrar ta emot hjälp.

De bästa behandlingsmetoderna för alkoholberoende är KBT, motiverande samtal, CRA och 12-stegsprogammet. Jämfört med missbruk så krävs det också oftast längre behandlingsinsatser.

Och så lite bortglömd fakta

Avslutningsvis vill jag skicka med lite spännande fakta som vi brukar glömma bort. Det är att de allra flesta som tillfrisknar från någon typ av alkoholproblem gör det helt utan professionell hjälp. Det finns det forskning på.

Jag tycker att det säger något vackert om varje människas inneboende styrka och potential att förändras och växa.

Ha en fin helg därute så hörs vi om en vecka!

Snabbkurs i riskbruk, missbruk och alkoholberoende