fbpx

Socialstyrelsens nya riktlinjer för alkohol

I början av hösten 2023 publicerade Socialstyrelsen sina nya riktlinjer för alkohol. Det blev, milt sagt, ett jäkla liv. I flera veckor toppade nyheten tidningarnas löpsidor. Runt om i landet försökte journalister förstå vad de egentligen innebär och skriva om det. Jag har läst många, mer eller mindre fantasifulla, tolkningar och pratat med massor av människor som har svårt att förstå vad Socialstyrelsen menar. I det här blogginlägget ska jag försöka reda ut begreppen och förklara vad det här kan tänkas betyda för oss som dricker vin och öl.

Först och främst. Enligt min uppfattning var det verkligen på tiden att vi fick en uppdatering av kunskapsläget runt vad som kan anses vara ett riskbruk av alkohol. Runt om i världen har länder som Storbritannien, Kanada, Frankrike och Danmark uppdaterat sina riktlinjer de senaste åren. Gemensamt för dessa är att de har sänkt gränsen för hur mycket alkohol som kan anses vara ett lågriskbruk.

Låter enkelt, heller hur? Men varför blev det då så knepigt? Jo, jag tror att det handlar om otydlig kommunikation och väldigt många olika förväntningar. I det här inlägget ska jag försöka reda ut frågan genom att svara på de vanligaste frågorna som jag fått under den senaste månaden.

Vad betyder riskbruk?

Det beror på vem som svarar på frågan. Om du frågar mig så skulle jag svara så här:

Människor som har ett riskbruk av alkohol dricker på en sådan nivå att de riskerar att få olika typer av problem som orsakas av deras konsumtion. Det kan vara kortsiktiga problem som olyckor och sociala problem som uppstår när man dricker för mycket vid ett enda tillfälle. Men det kan också vara mer långsiktiga hälsoproblem.

Om man frågar Socialstyrelsen så skriver de att riskbruk är ”den alkoholkonsumtion då hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd för att minska konsumtionen”.

Vad säger de nya riktlinjerna?

De säger att gränsen för riskbruk börjar vid 10 standardglas per vecka eller om man dricker 4 standardglas på en och samma dag, minst en gång i månaden. Till skillnad från de gamla riktlinjerna så gäller samma gränsvärden för män och kvinnor. Det är egentligen inte alls konstigt eftersom det egentligen bara handlar om kroppsstorlek.

Det här är sänkning per vecka för män på fem standardglas och en ökning från 9 till 10 för kvinnor. Siffran 4 är också helt ny i riktlinjerna och handlar om att minska risken för skador och olyckor.

Ett standardglas är ett litet glas vin (12 cl), en liten starköl (33 cl) eller 4 cl sprit (40 %).

Vem riktar sig riktlinjerna till?

Det här är en riktigt bra fråga.

Jag och de flesta människor förväntade nog oss att Socialstyrelsen skulle ge ut riktlinjer för lågriskbruk som talade om hur mycket vi kan dricka utan att öka risken för problem. Det har man gjort i alla andra länder som presenterat nya riktlinjer under de senaste åren.

Men så blev det inte.

Socialstyrelsen riktar sig nämligen inte till oss. De riktar sig till sjukvården och talar om för de som jobbar där vilka patienter de ska prata alkohol med och försöka påverka. Och det är alltså människor som dricker mer än de nya gränsvärdena för riskbruk.

Att ge ut riktlinjer för lågriskbruk för allmänheten är inte deras uppdrag och alltså gör de inte det. Konstigt, men sant.

Vad säger forskningen?

Enkla svaret? Lite olika saker och samma forskningsresultat tolkas också olika av olika experter.

Alla länder som har gett ut nya riktlinjer under de senaste åren har inte heller kommit till exakt samma slutsats. Men det verkar finnas en gemensam syn på när risken för alkoholrelaterade problem börjar öka för de flesta människor i de allra flesta situationer. Och riktlinjerna ser ungefär likadana ut i de länder som uppdaterat de senaste åren.

Man kan grovt sammanfatta forskningen med de här punkterna:

  • ju mer man dricker, desto större risk för olika alkoholrelaterade problem
  • det finns ingen säker nedre gräns
  • risken är individuell och beror till stor del på genetiska förutsättningar
  • det finns ingen stor skillnad i risk mellan män och kvinnor vid låga konsumtionsnivåer

Anledningen till att gränsvärdena för riskbruk nu sänks i Sverige är att Socialstyrelsen har gått igenom en stor mängd forskningsstudier och dragit nya slutsatser. Det har också kommit ny forskning som visar på en ökad risk för olika typer av cancer vid lägre mängder än vad man tidigare trott.

Varför är fyra standardglas den dagliga gränsen?

Det verkar som att siffran 4 är den som de flesta tycker är jättekonstig. En av de som snabbt reagerade var Liberalernas partiledare Johan Pehrson som uttryckte sig på ett sätt som jag tror att många kan känna igen sig i. Han sa så här:

Jag tror att de flesta män i min ålder över hundra kilo faktiskt klarat av att dricka fyra starköl vid ett tillfälle utan att behöva missbruksvård.

Jag håller helt och fullt med honom om det. Det finns en massa människor som klarar av att dricka 4 standardglas då och då utan att bli berusade eller öka risken för problem nämnvärt.

Så vad handlar siffran 4 om då, egentligen? Jo, det handlar i grunden om något bra, tycker jag.

Nämligen att Socialstyrelsen inte bara tänker på risken för alkoholrelaterade hälsoproblem som oftast tar många år att utveckla. Det tänker också på risken för skador och olyckor som kan ske varje gång vi dricker så mycket att vi blir påverkade.

Och alkoholrelaterade olyckor och skador inklusive självmord är faktiskt den absolut vanligaste alkoholrelaterade dödsorsaken för män under 50 år.

Fyra standardglas kan kanske verka som en relativt låg mängd. Men precis på samma sätt som Johan Pehrson inte blir berusad på 4 standardglas på en och samma kväll så finns det faktiskt en hel del människor som blir det. Och därför blir siffran inte helt ologisk, åtminstone inte för mig.

Vad betyder det här för dig?

Det beror nog på vad du gillar och är van vid.

Socialstyrelsen försöker inte ta ditt fredagsmys ifrån dig. Du får fortfarande dricka precis som du vill. Men nu vet du var den nya gränsen för riskbruk går.

Mitt förslag är att du ska försöka se de här nya riktlinjerna som ett fiffigt verktyg som kan hjälpa dig att förebygga alkoholproblem om du gillar att dricka vin eller öl ibland.

För om du kan räkna till 4 och 10 så kan du använda de här siffrorna att ta spjärn emot. Om du dricker mindre än så är risken för problem låg. Dricker du mer än så ökar risken för problem.

Svårare än så är det faktiskt inte.

PS. Det känns faktiskt också lite bra att kunna säga ”I told you so” eftersom jag gissade redan i juni, att det var i de här siffrorna som Socialstyrelsen skulle landa. 😀