fbpx

Vågar du lära dina medarbetare hur man dricker?

Vi lever i en spännande och utmanande tid. Höga räntor, krig i Europa och en svag svensk valuta gör att många företag kämpar för sin överlevnad. Stressen ökar både privat och på jobbet. Många oroar sig för sin privatekonomi. Ett enkelt sätt att på kort sikt minska stress och oro blir för många att dricka mer alkohol. Det är egentligen inte så konstigt. De flesta svenskar dricker vin och öl regelbundet och det kan på kort sikt fungera som en motvikt till stress och orostankar.

Men en enda persons riskkonsumtion av alkohol kan skapa stora problem på en arbetsplats. Inte minst för den psykosociala arbetsmiljön och lönsamheten. Enligt en beräkning från Svenskt Näringsliv beräknas alkoholproblem kosta cirka fyra procent av den totala lönesumman. I dessa kostnader återfinns korttidsfrånvaro, personer som kommer till jobbet bakfulla och fattar fel beslut, minskad trivsel och rehabiliteringskostnader. Har din arbetsplats råd med detta just nu?

I en tid då marginalerna minskar blir personalens psykiska hälsa och självledarskap desto viktigare. Att förebygga alkoholproblem blir en viktig ledarskapsfråga.

Men vad kan du som chef göra om du vill förebygga alkoholproblem?

– Du kan lära din personal att dricka!

Nu menar inte jag att du som person ska göra det. Men din organisation kan skaffa sig dessa kunskaper och förmedla dem.

När är det för mycket?

Cirka en miljon människor i Sverige dricker för mycket. De allra flesta av dem har ingen aning om att de gör det. De tycker att de dricker som alla andra, måttligt eller lagom. För de har inget att jämföra med. Hur vet man när det är för mycket?

Men det finns faktiskt en kostcirkel för alkohol. Ett svar på tiotusen kronors frågan: hur mycket kan man dricka? Den heter riktlinjerna för lågriskbruk och den anger i flaskor, glas och burkar hur många enheter man kan dricka per dag och vecka. Lär vi ut dessa riktlinjer så kommer människor själva att kunna förstå om de borde minska sitt drickande eller inte. Andra kommer att upptäcka att det enda rimliga valet för dem är att inte dricka alls, om de vill minimera riskerna för problem.

Man kan lära sig att dricka smartare!

Jag kallar det för att dricka smartare och jag vet, av erfarenhet, att de här kunskaperna effektivt minskar risken för alkoholproblem både på arbetsplatsen och privat. Det krävs mod att våga prata om människors alkoholkonsumtion, jag vet. Men har vi råd att inte prata om det?

Har du som chef modet att ta tag i denna fråga nu?