Föreläsningar & utbildningar

Drick Smartare erbjuder unika föreläsningar som ger din verksamhet ökad kunskap och förståelse kring alkoholfrågor och ett sunt förhållande till drycken. Med ett starkt fokus på de förebyggande insatserna kompletterar vi företagshälsovårdens arbete.

Skräddarsydda utbildningar

Nyckeln till att förebygga alkoholproblem ligger i att skapa sunda levnadsvanor och upprätthålla dem över tid. Med hjälp av vårt unika utbildningskoncept levererar vi snabba, konkreta och mätbara resultat för de verksamheter vi möter.

Våra mest populära föreläsningar

I vår utbildningskatalog finns både färdiga koncept och skräddarsydda utbildningar. Vi genomför både kortare föreläsningar och längre utbildningar inom ämnesområdet. Här presenterar vi några av våra mest populära koncept.

Glasklart - drick smartare

I den här föreläsningen får deltagarna lära sig hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas.

 Utbildningen slår hål på ett antal myter om man kan undvika problem och deltagarna får lära sig mer om de verkliga riskfaktorerna.

Det här är en grundutbildning om alkohol och hälsa som effektivt minskar antalet alkoholrelaterade incidenter och minskar kostnaderna för rehabilitering. Utbildningen riktar sig till alla anställda. 

Som uppdragsgivare kan du förvänta dig både ökade kunskaper och förändrade alkoholvanor efter genomförd utbildning.

För att förlänga utbildningseffekten rekommenderar vi att alla deltagare får varsitt ex av boken Glasklart – drick smartare.

 

 • Alkoholproblem i det norra spritbältet
 • Myter om hur man undviker problem – och fakta om hur det egentligen ligger till
 • Riskreduceringsmodellen
 • Genetiska och fysiska riskfaktorer
 • Riktlinjer för lågriskbruk
 • Hur mycket kan man dricka?

1-2 timmar

Missbruk på arbetsplatsen

Det här är en unik utbildning för chefer, arbetsmiljöansvariga och HR-ansvariga.  Fokuset ligger på hur man kan förebygga problem istället för att rehabilitera.

Grunden för utbildningen är de kunskaper som förmedlas i grundutbildningen Glasklart – drick smartare. 

I utbildningen förmedlas också kunskaper om riskyrken och risksituationer, vad som utmärker framgångsrika organisationer och hur man kan prata om alkohol på ett objektivt och avslappnat sätt.

Vi diskuterar också hur man kan jobba med alkohol- och drogfrågor inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka kunskaper medarbetarna behöver för att själva kunna förebygga problem.

 • Innehållet i Glasklart-föreläsningen
 • Vad är riskbruk, missbruk och beroende?
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Hur du kan jobba med alkohol- och drogfrågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Effektiva förebyggande insatser
 • Det svåra samtalet
 • Chefen som förebild

Hel- eller halvdag.

Alkoholsamtalet i vården

Den här en föreläsning som riktar sig till sjukvården och som syftar till att deltagarna ska lära sig hur de kan använda Socialstyrelsens nya riktlinjer för riskbruk av alkohol i det hälsofrämjande arbetet.

I utbildningen ingår en översikt av de nya riktlinjerna och den forskning som de bygger på. Vi går också igenom vad som utmärker den svenska alkoholkonsumtionen och -kulturen.

Vi går igenom hur man effektivt och värderingsfritt kan prata om alkoholen inom ramen för vårdens ansvar.

I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment.

Vi rekommenderar vi att alla deltagare får varsitt ex av boken Glasklart – drick smartare som också kan användas i det kliniska arbetetoch som 

 • Socialstyrelsens nya riktlinjer
 • Nya forskningsrön ang. riskerna med alkohol
 • Grunderna i motiverande samtal
 • Risk- och skyddsfaktorer
 • Hur man genomför effektiva rådgivande samtal

90 min – en halvdag

"När jag har anlitat Anna som föreläsare för mina kunder har samtliga var mycket nöjda och i flera fall har organisationer ändrat sin policy gällande alkohol. Vill du få människor att komma till insikt som verkligen kan leda till förändring – anlita Anna!"

Smakprov från våra föreläsningar

Här hittar du kortare filmer där vår utbildare Anna Sjöström informerar om olika ämnen och smakprov från föreläsningar.

Några tidigare uppdragsgivare:

Behöver er organisation ökar kunskaperna om alkohol?

Våra utbildningar minskar alkoholrelaterade incidenter och ökar lönsamheten, Kontakta oss för en skräddarsydd lösning,