Om oss

I drygt 30 år har vi stöttat professionella verksamheter och privatpersoner i beroendefrågor både i Sverige och utomlands.

Hållbara arbetsplatser och medarbetare

Vår övertygelse är att ökad kunskap om en sund alkoholkonsumtion leder till lönsamma verksamheter med hållbara arbetsplatser och hållbara medarbetare. Förebyggande arbete i kombination med individuell beroendebehandling leder till en sundare alkoholkultur och ett sundare drickande. Effekten blir ett minskat beroende och färre negativa konsekvenser för både verksamheter som individer.

Inom ramen för Drick Smartare erbjuder vi ett komplett erbjudande inom alkoholrelaterade frågor:

”När du anlitar oss i ett förebyggande syfte kommer du och din verksamhet att möta Anna Sjöström, även kallad Promilletanten, som ger din verksamhet ökad kunskap och förståelse kring alkoholfrågor och ett sunt förhållande till drycken.”

Anna Sjöström - grundare ochVD

Anna Sjöström är en av Sveriges mest erfarna och kompetenta föreläsare, utbildare, coach och behandlare inom alkoholfrågor och levererar snabba, konkreta och mätbara resultat för de verksamheter och individer hon möter. 

Anna har varit verksam inom alkohol- och drogområdet sedan början av 1990-talet och arbetat med allt ifrån enskilda samtal och specialiserad beroendevård till metodutveckling och forskningsfrågor, i såväl Sverige som internationellt. Verksamheten är nätverksbaserad och samarbetar bland med en stor mängd terapeuter med bred erfarenhet och djup kompetens inom området. 

  • Bachelor of Education vid Stockholms universitet samt utbildad journalist och KBT-terapeut
  • Certifierad terapeut och handledare inom de KBT-baserade behandlingsmetoderna A-CRA*, CRA*, ACC* och CRAFT*
  • Samverkar med Chestnut Healthcare Systems i Illinois som är ansvariga för forskning, kvalitetssäkring och utveckling av behandlingsprogrammen A-CRA*, CRA*, ACC* och CRAFT*
  • Rekommenderas av Socialstyrelsen för metodutbildning (www.acrasverige.se)
  • Medgrundare av Stockholms beroendeklinik med start 2021
  • Ansvarig för Försvarsmaktens drogförebyggande verksamhet runt millennieskiftet
  • Genomfört över 1000 föreläsningar på såväl svenska som engelska
  • Författare till fem böcker inom sitt expertområde
  • Läs mer på Annas LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/forelasare-alkohol/

*A-CRA, Adolescent Community Reinforcement Approach, är ett manualbaserat och strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används främst inom öppenvård men kan också användas inom slutenvård i kombination med andra insatser. A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. De båda programmen, tillsammans med CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training ) som riktar sig till anhöriga, har skapats av en forskargrupp vid University of New Mexico och Chestnut Health Systems i Illinois. ACC (Assertive Continuing Care Protocol) är en manualbaserad metod för eftervård av ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Behöver er organisation hjälp att dricka smartare?

Vi erbjuder snabba och kostnadseffektiva lösningar inom alkohol- och drogområdet.