fbpx

Webbkurser

Drick Smartare erbjuder effektiva utbildningar som du kan gå på distans och helt i din egen takt. I vårt utbud finns både längre utbildningar som riktar sig till privatpersoner och kortare kurser som riktar sig till chefer och anställda.

Upptäck våra kurser:

Kurs för medarbetare

I den här kursen får deltagarna lära sig hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas.

Utbildningen slår hål på ett antal myter om man kan undvika problem och deltagarna får lära sig mer om de verkliga riskfaktorerna.

Det här är en grundutbildning om alkohol och hälsa som effektivt minskar antalet alkoholrelaterade incidenter och minskar kostnaderna för rehabilitering. Utbildningen riktar sig till alla anställda.

Som uppdragsgivare kan du förvänta dig både ökade kunskaper och förändrade alkoholvanor. Du kan också följa vilka medarbetare som fullföljer utbildningen.

 • Myter om hur man undviker problem – och fakta om hur det egentligen ligger till
 • Riskreduceringsmodellen
 • Genetiska och fysiska riskfaktorer
 • Riktlinjer för lågriskbruk
 • Hur mycket kan man dricka?

Den här kursen riktar sig till alla anställda.

Kurs för chefer och ledare

Det här är en unik utbildning för chefer, arbetsmiljöansvariga och HR-ansvarig.  Fokuset ligger på hur man kan förebygga problem istället för att rehabilitera.

I utbildningen förmedlas kunskaper om riskyrken och risksituationer, vad som utmärker framgångsrika organisationer och hur man kan prata om alkohol på ett objektivt och avslappnat sätt.

Vi diskuterar också hur man kan jobba med alkohol- och drogfrågor inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och vilka kunskaper medarbetarna behöver för att själva kunna förebygga problem.

 • Innehållet i kursen för medarbetare
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Hur du kan jobba med alkohol- och drogfrågan inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Effektiva förebyggande insatser
 • Chefen som förebild

Den här kursen riktar sig till sig som är chef eller arbetar med HR och arbetsmiljöfrågor.

Kurs för privatpersoner

Funderar du på om du – eller någon i din omgivning dricker för mycket? Då är det här kursen för dig.

I den här webbkursen går vi igenom hur alkoholproblem utvecklas och hur du kan förebygga problem genom att dricka smartare.

Vi går igenom genetisk sårbarhet och du får ett skräddarsytt verktyg som du kan använda för att minska din egen risk.

Du får helt anonymt och i din egen takt ta reda på vilken risk ditt drickande innebär just nu och vad du kan göra åt det.

Kursen motsvarar cirka fem coachingsamtal.

 • Hur utvecklas alkoholproblem?
 • Genetisk sårbarhet
 • Hur mycket kan man dricka?
 • Hur kan man veta om man redan har utvecklat problem
 • Vad är alkoholism?

Kursen riktar sig till alla som har en relation till alkohol.

”Alkoholförebyggande arbete på arbetsplatser är inte bara en fråga om hälsa och välbefinnande hos alla medarbetare, utan också en strategisk investering som ökar verksamhetens lönsamhet.”

Behöver er organisation hjälp att dricka smartare?

Kontakta oss och begär en offert för utbildning.